Sunday, January 19, 2014

Метафизика на простирането

Ужасно го прави съчетанието на представите за безкрайност и ад.

No comments:

Post a Comment